EPA Advies: Energielabel

Vanaf 1 januari 2008 is het verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur van een woning een energielabel te overleggen. Met het energielabel krijgt de nieuwe gebruiker van de woning vooraf inzicht in het energiegebruik van het gebouw.

Deze verplichting vloeit voort uit de Europese Richtlijn energieprestaties van de woningen in de Europese Unie. Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol. Naar aanleiding hiervan wil het kabinet Nederland tot een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In dat streven past ook het energielabel.

EPA staat voor Energie Prestatie Advies, dit houdt in dat alle gebouwen voorzien worden van een energielabel. Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto's en witgoed. Het label geeft de energiezuinigheid aan in de klassen A t/m G.

Een woning met het A-label is het energiezuinigst en met het G-label het minst zuinig. Makelaardij van der Wier kan een energielabel voor uw woning opstellen. Het energielabel ziet er vrijwel hetzelfde uit als de labels voor witgoed en auto's. Op het label staan het adres en de energiezuinigheid van de woning uitgedrukt in een getal en een labelklasse met een gekleurde letter van een groene A tot en met een rode G.

Op het moment van de bouw, de verkoop of verhuur van een woning moet een energieprestatie certificaat overlegd kunnen worden. Dit moet gebeuren bij de ondertekening van het koop- of huurcontract. Bij huur moet de eigenaar een kopie van het energielabel overhandigen aan de huurder bij de ondertekening van het huurcontract.

Makelaardij van der Wier kan ook uw woning van een dergelijk energielabel voorzien. Vraag naar onze tarieven en voorwaarden.

Laatste nieuws