WOZ aanslag

In januari of februari valt de vastgestelde WOZ-beschikking weer bij miljoenen huiseigenaren in de brievenbus. Zal de oplettende consument in deze tijd van kredietcrisis kritischer naar de opgegeven WOZ-waarde van zijn of haar woning kijken of die wel klopt? Niet zo'n gek idee aangezien deze WOZ-waarde, in meerdere belastingaanslagen terugkomt.

Elk jaar stelt de gemeente volgens de Wet Onroerende Zaken de waarde van uw woning vast op basis van de geschatte vrije verkoopwaarde. De gemeente gaat daarbij uit van de peildatum van een jaar geleden. Voor dit jaar is dat dus 1 januari 2009. In 2008 heeft 3,5% van de huiseigenaren bezwaar aangetekend tegen de ontvangen WOZ-waarde. Vaak met succes. Het loont dus de moeite kritisch te blijven en goed te controleren of de waarde wel klopt. Zeker gezien het feit dat de WOZ-waarde doorwerkt in andere heffingen.

Gebruik voor andere heffingen

Zo verwerkt de Rijksoverheid de WOZ-waarde in het eigenwoningforfait van de inkomstenbelasting. Daarnaast gebruikt de Belastingdienst de gegevens bij de heffing voor energiebelasting en de belasting op leidingwater. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de Onroerende-zaakbelasting (OZB). Het Waterschap of Hoogheemraadschap baseert de heffing ‘omslag gebouwd' op de WOZ-waarde. Maar ook heffingen rioolrecht kunnen zijn afgeleid van de WOZ-waarde. En er wordt zelfs onderzoek verricht naar de inzet van de WOZ-waarde voor het successie- en schenkingsrecht. Vanaf 2009 geldt er geen maximum meer voor het eigenwoningforfait. Een foutief ingeschatte WOZ-waarde kan dus verstrekkende gevolgen hebben en is het dan ook zeker de moeite waard om niets zo maar voor lief aan te nemen.

Vaststellen WOZ-waarde

De kans is klein dat uw woning daadwerkelijk door een WOZ-taxateur wordt getaxeerd. De WOZ-waarde wordt over het algemeen namelijk niet vastgesteld op basis van een werkelijke taxatie. De gemeente gaat uit van een geautomatiseerde modelberekening waarin bijvoorbeeld inhoud, buurtgegevens, bouwjaar en indeling worden verwerkt. Daarnaast kan de gemeente gebruik maken van verkoopgegevens van vergelijkbare woningen van het Kadaster of van taxatie van een zogenaamde referentiewoning. Dat is een woning uit de buurt die vergelijkbaar zou zijn met uw woning qua ligging en indeling.

Problemen bij vergelijken van woningen

Maar hoe is het mogelijk woningen op papier met elkaar te vergelijken zonder er binnen te zijn geweest? Hoe kies je een vergelijkbare woning? Bij traditionele appartementen of eengezinswoningen is dat misschien nog wel mogelijk. Maar halfvrijstaande woningen kunnen niet worden vergeleken met een vrijstaande bungalow met veel meer grond. Of het voorbeeld dat een gemeente uitging van een verkoopprijs waarin een aantal roerende zaken waren opgenomen. Dat kan niet. Dan is er sprake van een onterechte verhoging van de waarde. Ook wordt te vaak geen rekening gehouden met bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, een verouderde keuken of badkamer of een nog niet verwijderde olietank in de tuin. Zaken die de waarde van een woning kunnen verminderen maar niet worden meegenomen als een woning met een referentiewoning wordt vergeleken. Kortom, het gaat niet altijd goed met de waardevaststelling. Het gaat ook zeker niet altijd fout, maar kritisch zijn geeft meer zekerheid.

Wat kunt u doen?

Allereerst kunt u volledig vrijblijvend het taxatierapport bij uw gemeente opvragen. Daarnaast kunt u op de website van het Kadaster de verkoopprijs van woningen uit de buurt opvragen. U kunt uw WOZ-waarde vergelijken met die van de buren. Maar u kunt het uzelf ook makkelijk maken. VBO-makelaars zijn een actie gestart om u geheel vrijblijvend te voorzien van een advies. Wie kent nu beter de waarde van uw woning dan een makelaar uit de buurt. Makelaardij van der Wier vertelt u graag of het de moeite loont om bezwaar aan te tekenen bij de gemeente. Wij kunnen u vertellen wat te doen bij zo'n bezwaarprocedure. En mocht het tot een bezwaarprocedure bij de rechter komen, dan kan Makelaardij van der Wier in opdracht een contrataxatie uitvoeren. Graag bekijken wij samen met u de WOZ waarde van uw woning en daarmee de mogelijkheden. Maar let wel op de datum: U kunt bij de gemeente tot zes weken na dagtekening van uw WOZ-waarde bezwaar maken.

Laatste nieuws