Agrarisch algemeen

Het verkopen of aankopen van agrarisch vastgoed is voor u waarschijnlijk geen alledaagse aangelegenheid. Het is vaak een weloverwogen besluit, waar men vaak al langer over nagedacht heeft alvorens de beslissing wordt genomen. Waarschijnlijk heeft u zich afgevraagd wat er allemaal nodig is voor de aan- verkoop van uw (toekomstige) onderneming. Makelaardij van der Wier is uw partner voor optimaal advies en begeleiding bij alle zaken die met agrarisch vastgoed te maken hebben.

Wij beschikken over een uitgebreid relatienetwerk in Nederland en kunnen u van dienst zijn met het volgende:

  1. begeleiding in de aan- en verkoop van percelen landbouwgrond/ agrarische bedrijven;
  2. taxaties voor aan- en verkoop, onteigening, financiering, schade gevallen, staking van de onderneming, overdracht aan opvolger, successie, schenking;
  3. begeleiding bij het opzetten van kavelruil;
  4. bemiddeling bij aan- en verkoop van agrarische productierechten;
  5. bemiddeling bij aan- en verkoop van toeslagrechten;
  6. beheer van landbouwgronden;
  7. bemiddeling bij lang- en kortlopende pachtovereenkomsten;
  8. begeleiding bij verwezenlijken landgoederen;
  9. begeleiding bij het invullen van de gecombineerde opgave voor Dienst Regelingen;
  10. begeleiding bij het aanvragen van provinciale subsidies voor landschaps- en natuurbeheer.

Laatste nieuws