Agrarisch pachten - belegging

Beleggen in landbouwgrond kan in het kader van Estate planning mogelijk voor u interessant zijn.

Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen (kinderen). Bij Estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de schenking of de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee het totaal verschuldigde schenkingsrecht of successierecht te beperken.

Makelaardij van der Wier biedt een product/concept aan om in landbouwgrond te investeren met als doel het verschuldigde schenkingsrecht of successierecht bij vermogensoverdracht tussen ouder en kind zo klein mogelijk te maken. Tevens wordt gestreefd naar waardegroei van de grondbelegging en beperking van de risico's. Door te investeren in landbouwgrond en deze vervolgens voor een bepaalde periode te verpachten (= verhuren) aan agrarische ondernemers kan een aanzienlijke besparing op het verschuldigde schenkingsrecht of successierecht gerealiseerd worden.

Voordelen voor belegger om grond te kopen en te verpachten (verhuren)

 • indien de landbouwgrond via een geliberaliseerd pachtcontract, dat is goedgekeurd door de Grondkamer, wordt verpacht aan een landbouwer dient er geen 6 % overdrachtsbelasting te worden betaald bij de aankoop.
 • de verpachte landbouwgrond bevindt zich in BOX III. Jaarlijks dient er 1,2 % vermogens rendementheffing te worden betaald over de verpachte waarde (= verhuurde waarde) en niet over de vrije verkeerswaarde.
 • jaarlijks ontvangst van de pachtsom (huur), die regelmatig van rechtswege wordt geïndexeerd.
 • jaarlijkse grondprijsstijging, verwezen wordt naar het Kadaster, waardoor sprake is van een solide waardevaste belegging.
 • er is geen OZB-belasting verschuldigd, omdat de gronden bedrijfsmatig worden geëxploiteerd.
 • aanzienlijke besparing op het verschuldigde schenkingsrecht of successierecht bij vermogensoverdracht tussen ouder en kind onder andere door jaarlijks een deel van de renteloze lening kwijt te schelden.

Kwaliteit en transparantie

De kwaliteit van dit product en de deskundigheid en betrouwbaarheid van de betrokken partijen vormen de basis voor een goed rendement.

Makelaardij van der Wier treedt als schakel op tussen de agrarische sector en beleggers in grond. Door onze agrarische achtergrond en het beschikken over netwerken over heel Nederland, die landbouwgronden te koop aanbieden en geïnteresseerde landbouwers (pachters), kunnen wij u van dienst zijn voor:

 • begeleiding in aankoop van landbouwgronden gelegen in Nederland;
 • uitzoeken van geschikte landbouwers, die grond willen pachten (huren);
 • opstellen van een pachtovereenkomst tussen belegger en landbouwer;
 • jaarlijks beheer van de grond voor belegger (onder andere inning pachtsom);
 • begeleiding bij de eventuele verkoop op het einde van de pachtovereenkomst.

Uw financieel/fiscaal adviseur kan u van dienst zijn om te beoordelen of dit beleggingsproduct in landbouwgrond past bij uw vermogenssituatie, nu en in de toekomst. Uw doelstellingen, persoonlijke wensen en verwachtingen spelen hierin een belangrijke rol.

Laatste nieuws