Agrarisch vastgoed gezocht

Te koop gevraagd

Akkerbouwbedrijf met minimaal 50 ha kleigrond in Noord-Nederland.

Te huur gevraagd

Losse percelen landbouwgrond met een opervlakte groter dan 5 ha. geschikt voor de teelt van korrelmais. Het huurcontract is op basis van een grondgebruikersverklaring van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. Het eventueel meeverhuren van toeslagrechten in verband met de uitbetaling/verzilvering is mogelijk.

Laatste nieuws