MKB algemeen

Wilt u uw bedrijf verkopen? Of bent u juist op zoek naar een bedrijf om te kopen?

Wij ondersteunen u bij de aankoop en verkoop van uw kantoor-, winkel-, bedrijfspand, loods, opslagruimte of garagebox. Al het werk wat erbij komt kijken kunnen wij voor u verzorgen.

Aan uw plannen tot verkoop kunnen diverse redenen ten grondslag liggen. Uw bedrijfspand wordt te klein, de locatie is niet meer geschikt voor uw soort activiteiten, de indeling van uw bedrijfsonroerend goed is niet meer optimaal te noemen of enige andere dwingende redenen.

In een persoonlijk gesprek nemen wij met u de sterke en zwakke punten van uw bedrijfsonroerend goed door. U krijgt een onderbouwde opgave van de verkoopwaarde van uw object. Ook ontvangt u handige tips over het verkoopklaar maken van uw bedrijfsonroerend goed indien dit de verkoop bevorderd.

De vraagprijs wordt in overleg met u vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de gewenste verkoopsnelheid en de signalen die wij uit de bedrijfsonroerendgoed-markt krijgen. Aan de verkoop van een object zijn altijd risico's verbonden. Zo heeft de verkoper een mededelingsplicht over gebreken, zowel van technische als van juridische aard. Het is onze taak om die gebreken in kaart te brengen en op de juiste wijze aan de koper over te dragen.

U heeft een specifiek pand of een specifieke locatie op het oog om aan te kopen. Dan kunt u er voor kiezen om ons in te schakelen om u te vertegenwoordigen of bij te staan in het gehele aankooptraject. U bent dan verzekerd van een deskundige aanpak. Tijdens de onderhandelingen richten we ons niet alleen op het prijsaspect, maar ook de overige voorwaarden moeten passen op uw bedrijfssituatie.

Laatste nieuws